Dokument archiwalny

Łukasz Osmenda

Radny Niezależny

 

 

Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 5 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XII Bieżanów - Prokocim i Dzielnicę XIII Podgórze. Otrzymał 3235 głosów.
Z dniem 30 grudnia 2009 r. Radny Niezależny.

Podczas kadencji...
Pracuje w Komisjach RMK:
Komisja dyscyplinarna II instancji orzekająca w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych - uchwała VI/70/07 RMK. Komisja zakończyła działalnośc - uchwała LXIV/826/09 RMK.

 

 

oraz:

- od 31 stycznia 2007 roku - jest przedstawicielem Rady Miasta Krakowa, wchodzącym w skład Komisji ds. Galerii Sztuki, powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

- od 14 lutego 2007 roku - wchodzi w skład komisji dyscyplinarnej II instancji, orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych.


Dyżury

adresy e-mail:

Lukasz.Osmenda@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa