Dokument archiwalny

Kajetan d'Obyrn

Klub Radnych Platforma Obywatelska


Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 4 (ośmiomandatowego) obejmującego Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, Dzielnicę X Swoszowice i Dzielnicę XI Podgórze Duchackie. Otrzymał 2944 głosy.


Podczas kadencji....

Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania koncepsji merytorycznej i programowej Muzeum Ruchu Harcerskiego - Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa 205/2009.

Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Platforma Obywatelska
Zrzeka się mandatu radnago - uchwała LXXII/928/09 RMK.

Pracuje w Komisjach RMK:


 

Dyżury

adres e-mail: Kajetan.Obyrn@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa