Dokument archiwalny

Katarzyna Migacz

Klub Radnych Platforma Obywatelska
Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 4 (ośmiomandatowego) obejmującego Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, Dzielnicę X Swoszowice i Dzielnicę XI Podgórze Duchackie. Otrzymała 1370 głosów.
Uważa, że podstawową funkcją Rady Miasta w obecnym systemie samorządowym jest kontrolowanie Prezydenta i podległych mu jednostek. Dąży do przejrzystości i jawności życia publicznego. W tym celu prowadzi między innymi stronę internetową: www.rzeczprawa.eco.pl

Podczas kadencji...

Komisja dyscyplinarna II instancji orzekająca w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych - uchwała VI/70/07 RMK - Komisja zakończyła działalnośc - uchwała LXIV/826/09 RMK.

Pracuje w Komisjach RMK:

oraz:

- od 14 lutego 2007 roku - wchodzi w skład komisji dyscyplinarnej II instancji, orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych.


Dyżury

adres e-mail: Katarzyna.Migacz@rmk.krakow.pl

strona www: www.rzeczprawa.eco.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa