Dokument archiwalny

Katarzyna Matusik-Lipiec

Klub Radnych Platforma Obywatelska


Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 2 (siedmiomandatowego) obejmującego Dzielnicę III Prądnik Czerwony i Dzielnicę IV Prądnik Biały. Otrzymała 5526 głosów.

Podczas kadencji...

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa - złożyła rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Krakowa zgodnie  z przepisem art. 19 ust. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. -  uchwała  nr XXIV/313/07  Rady Miasta Krakowa.

od 20 grudnia 2006 r. - Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury RMK

od 20 grudnia 2006 r. - Wiceprzewodnicząca Komisji Głównej RMK

od 14 marca 2007 r. - Przewodnicząca Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2007 r. - na podstawie uchwały nr VIII/112/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2007 r. Komisja zakończyła
swoją działalność 25 maja 2007 r.


Pracowała w Komisjach RMK:

   • Infrastruktury
   • Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   • Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej
   • ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej
   • Głównej
   • Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2007 r.

oraz:

- od 28 lutego 2007 roku - wchodzi w skład Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

W związku z wyborem na posła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Katarzyna Matusik-Lipiec zrzekła się z dniem 31 października 2007 r. mandatu Radnej Miasta Krakowa.


Dyżury

adres e-mail: kamatu@wp.pl

Oświadczenia majątkowe