Dokument archiwalny

Bogusław Kośmider

Klub Radnych Platforma Obywatelska


Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 4 (ośmiomandatowego) obejmującego Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, Dzielnicę X Swoszowice i Dzielnicę XI Podgórze Duchackie. Otrzymał 2968 głosów.


Podczas kadencji...

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania koncepcji merytorycznej i programowej Muzeum Ruchu Harcerskiego - Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 205/2009.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa od 2 listopoada 2006 r. - uchwała I/3/06 RMK. do 16 grudnia 2009 r. - uchwała LXXXVIII/1160/09 RMK.

Pracuje w Komisjach RMK:

 

Bankowiec, ekonomista informatyk.
Urodzony  w 1959 roku, żonaty, ukończył automatykę na AGH, podyplomowe studia zarządzania i bankowości na krakowskiej AE.
Dyrektor Oddziału Banku BISE w Krakowie, wcześniej na stanowiskach dyrektorskich w InwestBanku, Deutsche Bank 24, Bank Współpracy Regionalnej, BWR RealBank, a także członek władz spółek, działających w Krakowie.
W Radzie Miasta Krakowa od 1994 roku, w kadencji 1994-1998 Przewodniczący Komisji Promocji, w kadencji 1998-2002-2006 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Inicjator otworzenia  Krakowskiego Holdingu Komunalnego, systemu znakowania miasta, programu rewitalizacji Krakowa, współautor programu wspierania przedsiębiorczości, nowej polityki mieszkaniowej miasta.
W latach 1993-2005 w Unii Wolności, od 2005 w Platformie Obywatelskiej. Dawny instruktor harcerski w Krakowie.
- od 25 kwietnia 2007 roku - Członek Zespołu ds. opracowania zmian w uchwale nr CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2006-2010" oraz w uchwale nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm. ).


Dyżury


adres e-mail: Boguslaw.Kosmider@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa