Dokument archiwalny

Bartłomiej Kocurek

 
Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 3 (pięciomandatowego) obejmującego Dzielnicę V Krowodrza, Dzielnicę VI Bronowice i Dzielnicę VII Zwierzyniec. Otrzymał 2551 głosów.
Z dniem 12 stycznia 2010 r. skreślony z listy członków Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.


Podczas kadencji....
Komisja dyscyplinarna II instancji orzekająca w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych - uchwała VI/70/07 RMK. Komisja zakończyła działalnośc - uchwała LXIV/826/09 RMK.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. złożył rezygnację z pełnienia mandatu Radnego Miasta Krakowa - uchwała nr CVIII/1484/10 RMK.

Uchwała nr CVIII/1484/10 Rady Miasta Krakowa w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Członek Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie - Zarządzenie nr 777/2009 PMK.
Pracuje w Komisjach RMK:

oraz :

- od 24 stycznia 2007 roku - uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego XIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych".

- od 14 lutego 2007 roku - wchodzi w skład komisji dyscyplinarnej II instancji, orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych.


Dyżury

adres e-mail: Bartlomiej.Kocurek@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa