Dokument archiwalny

Małgorzata Jantos

Klub Radnych Platforma ObywatelskaMandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 1 (pięciomandatowego) obejmującego Dzielnicę I Stare Miasto i Dzielnicę II Grzegórzki. Otrzymała 2084 głosów.

Absolwentka dwóch fakultetów. Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Przedsiębiorca. Od 20 lat prowadzi Szkoły Prywatne, Centrum Szkoleń, Biuro Tłumaczeń. Jej szkoły ukończyło już kilka tysięcy młodych ludzi. Od wielu lat specjalizuje się w prowadzeniu projektów z Europejskich Funduszy(EFS).
W 2000 roku jej firmy otrzymały nagrodę „Najwyższa Jakość Małopolska" a w 2001 roku tytuł „Firma Fair Play".Za inicjatywę i umiejętności okazane w przedsięwzięciach gospodarczych oraz zasługi położone w działalności publicznej otrzymała w 1994 r. "Krakowskiego Dukata". W 2000 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2002 roku uzyskała międzynarodowy tytuł „Kobieta Przedsiębiorcza" Jest osobą zaangażowaną w działalność społeczną. Była jedną z założycieli krakowskiego, uczelnianego NSZZ "Solidarność" a potem Platformy Obywatelskiej w Krakowie. Wcześniej nie należała do żadnej partii.
Radna Miasta Krakowa Kadencji IV i obecnej - V.

Członek Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie - Zarządzenie nr 777/2009 PMK.


www.jantos.pl

Podczas kadencji...
Pracuje w Komisjach RMK:

Przewodnicząca jury XVI edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych".


Dyżury

adres e-mail: Malgorzata.Jantos@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa