Dokument archiwalny

Bartłomiej GardaMandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 6 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XIV Czyżyny, Dzielnicę XV Mistrzejowice i Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie. Otrzymał 2464 głosy.
Z dniem 11 stycznia 2010 r. zrezygnował z członkowstwa w Klubie Radnych Platformy Obywatelskiej.

Podczas kadencji...
Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty. - uchwała XLIV/551/08 RMK.
Pracuje w Komisjach RMK:


Dyżury

adres e-mail: Bartlomiej.Garda@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa