Dokument archiwalny

Jan Franczyk

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

 

 

Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 7 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XVI Bieńczyce i Dzielnicę XVIII Nowa Huta. Otrzymał 1588 głosów.


Podczas kadencji...
Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty. - uchwała nr XLIV/551/08 RMK.

Pracuje w Komisjach RMK:

 • Rewizyjnej - uchwała II/8/06 RMK.
 • Rodziny i Polityki Społecznej - uchwała II/16/06 RMK. Komisja zakończyła pracę - uchwała XC/1185/10 RMK -
 • Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej - uchwała II/18/06 RMK.
 • ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej - uchwała II/21/06 RMK.
 • Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków - uchwała nr XXX/378/07 RMK.
 • Mieszkalnictwa, Rodziny i Polityki Społecznej - uchwała nr XC/1186/10 RMK -

 • Dyżury

  adres e-mail: janfranczyk@poczta.pf.pl

  Forum Rady Miasta Krakowa

  Kalendarium Rady Miasta Krakowa

  Oświadczenia majątkowe

  Interpelacje Radnych Miasta Krakowa