Dokument archiwalny

Piotr Franaszek

Klub Radnych Prawo i SprawiedliwośćMandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 2 (siedmiomandatowego) obejmującego Dzielnicę III Prądnik Czerwony i Dzielnicę IV Prądnik Biały. Otrzymał 701 głosów.


Podczas kadencji...


Pracuje w Komisjach RMK:

 • Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków - uchwała II/15/06 RMK.Przewodniczący Komisji - uchwała XCII/1249/10 RMK.
 • Rodziny i Polityki Społecznej - uchwała II/16/06 RMK.Komisja zakończyła pracę - uchwała XC/1185/10 RMK -
 • ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej - uchwała II/21/06 RMK.
 • doraźnej ds. analizy funkcjonowania miejskich instytucji kultury
  w Krakowie - uchwała XIV/182/07 RMK.
 • Mieszkalnictwa, Rodziny i Polityki Społecznej - uchwała XC/1186/10 RMK -
 • oraz:

  - od 9 marca 2007 roku - wchodzi w skład Bractwa Filantropii, Bractwa opiniującego kandydatury do tytułu "Filantrop Krakowa A.D. 2006".
  - Przewodniczący Rady Programowej Obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz 100-lecia odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. - uchwała  XXXVIII/480/08 RMK.


  Dyżury


  adres e-mail: piotr.franaszek@uj.edu.pl

  Forum Rady Miasta Krakowa

  Kalendarium Rady Miasta Krakowa

  Oświadczenia majątkowe

  Interpelacje Radnych Miasta Krakowa