Dokument archiwalny

Władysław Harasimowicz

Klub Radnych Platforma Obywatelska


Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 2 (siedmiomandatowego) obejmującego Dzielnicę III Prądnik Czerwony i Dzielnicę IV Prądnik Biały.
Urodzony 19 marca 1953 roku w Krakowie. Szkoła średnia – Technikum Elektrotechniczne w Krakowie, studia w Instytucie Socjologii. Przed studiami praca w Kopalni Węgla Kamiennego w Jastrzębiu jako pracownik fizyczny, po studiach w latach 1983-1991 byłem rzemieślnikiem. Następnie praca m.in. w firmie Arko Int., Cracow Expo Center. W latach 1998-2004 organizacja imprez na zlecenie m.in. Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie, Izby Lekarskiej w Krakowie, Telewizji Polskiej. Od 2000 roku dyrektor biura poselskiego posła Pawła Grasia.
Zainteresowania: teatr, muzyka symfoniczna, jazz, inteligentni ludzie.

Uzupełnił skład Rady Miasta Krakowa - uchwała XXVII/339/07 RMK.
Podczas kadencji...

Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz 100-lecia odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. - uchwała XXXVIII/480/08 RMK.


Pracuje w Komisjach RMK:

 

adres e-mail: Wladyslaw.Harasimowicz@um.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa