Dokument archiwalny

Paweł Zorski

Klub Radnych Platforma ObywatelskaMandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 3 (pięciomandatowego) obejmującego Dzielnicę V Krowodrza, Dzielnicę VI Bronowice i Dzielnicę VII Zwierzyniec. Otrzymał 2015 głosów.

 

Urodzony w Krakowie. Żona Jadwiga, dwoje dzieci: Magda i Dominik.
Absolwent I LO im. B. Nowodworskiego oraz Akademii Rolniczej w Krakowie,
mgr inż. rolnictwa. W młodości związany z harcerstwem, współzałożyciel KIHAM, harcmistrz.

Pracował w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Działalność samorządową rozpoczął w Dzielnicy VII w roku 1992. Początkowo wiceprzewodniczący a w następnej kadencji Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VII Miasta Krakowa. Radny Miasta Krakowa II, III i IV kadencji. W kolejnych kadencjach przewodniczący klubów radnych – na rzecz AWS (II), później PO (III i IV).
W latach 1998-2002 wiceprezydent Krakowa. Pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jako koordynator zespołu Funduszy Europejskich.


Uzupełnił skład Rady Miasta Krakowa - uchwała XXVII/341/07 RMK.

Podczas kadencji...
Pracuje w Komisjach RMK:

 


Dyżury

adres e-mail: Pawel.Zorski@rmk.krakow.pl


Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa