Dokument archiwalny

ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Pola oznaczone gwiazdką powinny być wypełnione

Proszę o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej wpisu:

Oznaczenie przedsiębiorcy
Imię przedsiębiorcy *
Nazwisko przedsiębiorcy *
PESEL *
Numer wpisu w ewidencji
Numer wpisu w ewidencji *
Data wykreślenia z ewidencji
Data wykreślenia z ewidencji, (np. 31/10/2004) *
Urząd Skarbowy właściwy dla ostatniego miejsca pobytu przedsiębiorcy
Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków, ul. Rzemieślnicza 5
Drugi Urząd Skarbowy Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 2
Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta, os. Bohaterów Września 80
Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze, ul. Wadowicka 10
Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik, ul. Krowoderskich Zuchów 2
Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza, ul. Krowoderskich Zuchów 2
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, ul. Grodzka 65
Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście, ul. Krowoderskich Zuchów 2
Inny Urząd Skarbowy