Dokument archiwalny

Spółki z udziałem kapitału Miasta Krakowa

 

Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków - Wschód sp. z o.o.

 

31-752 Kraków ul. Mrozowa 31
tel. 12 684-22-02, 12 684-22-20
fax 12 684-21-88
e-mail: sekretariat@argkw.pl
www: http://argkw.pl/

 

Przedmiot działalności:
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- wynajem i dzierżawa nieruchomości,
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
- doradztwo, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 


Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

 

31-864 Kraków al. Jana Pawła II 41 L
tel. 12 640-19-40
fax 12 640-19-45
e-mail: biuro@sse.krakow.pl
www: http://sse.krakow.pl/pl/bip

 

Przedmiot działalności:
- zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną,
- umożliwianie, na podstawie umowy, podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność na terenie strefy, używania i korzystania ze składników mienia położonych na obszarze strefy, których Spółka jest właścicielem lub posiadaczem zależnym,
- podejmowanie działalności gospodarczej w strefie,
- przygotowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych niezbędnych do funkcjonowania strefy.

 


Krakowska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w likwidacji

 


Krakowskie Centrum Komunikacyjne sp. z o.o. w likwidacji

 


Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

 

30-752 Kraków, ul. Ujastek 1

tel.: 727 432 104  

e-mail: biuro@knhp.com.pl 

www: www.knhp.com.pl 

 

 

Przedmiot działalności:

- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

- Pozostałe badania i analizy techniczne

- Reklama

- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 

 


Len S.A. w likwidacji

 


Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

 

31-429 Kraków ul. Łukasiewicza 1
tel. 12 294-20-70
fax 12 294-20-54
e-mail: maes@maes.pl
www: http://maes.pl/

 

 


Miejski Klub Sportowy "CRACOVIA" Sportowa Spółka Akcyjna

 

30-552 Kraków ul. Wielicka 101
tel. 12 292-91-00, 12 292 91 01
fax 12 655-18-82
e-mail: klub@cracovia.pl
www: http://www.cracovia.pl/pilka-nozna/klub/struktura

 

Przedmiot działalności:
- prowadzenie działalności sportowej z uczestnictwem w profesjonalnych lub amatorskich zawodach i imprezach,
- promocja sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz działanie na rzecz ich rozwoju i ekspansji nowych form,
- modernizacja i budowa obiektów sportowych, wypoczynkowych i turystycznych oraz infrastruktury technicznej z nimi związanej,
- nabór, szkolenie i selekcja zawodników, ich publiczna promocja oraz pośrednictwo w transferach zawodników własnych i cudzych,
- prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w dziedzinach związanych ze sportem, kulturą fizyczną i turystyką.

 


Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.

 

32-083 Balice ul. kpt. M.Medweckiego 1
tel. 12 639-33-01, 12 639-33-22
e-mail: lotnisko@krakowairport.pl
www: http://www.krakowairport.pl/pl/

 

Przedmiot działalności:
- rozbudowa, modernizacja i eksploatacja Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków - Balice,
- podejmowanie wszelkich działań związanych z obsługą lotniczego ruchu pasażerskiego i towarowego,
- prowadzenie działalności agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek.

 


Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Krak-System" S.A.

 

31-982 Kraków ul. Śliwkowa 6
tel. 12 644-99-88, 12 642-02-20
fax 12 12 680-34-90
e-mail: sekretariat@krak-system.com.pl
www: http://krak-system.com.pl/

 

Przedmiot działalności:
- budowanie i nabywanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
- przeprowadzanie remontów i modernizacja obiektów przeznaczonych pod wynajem,
- wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w jego zasobach i sprawowanie - na podstawie umów-zleceń, - zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności,
- prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

 


CONCORDE INVESTISSEMENT S.A.00-688 Warszawa ul. Emilii Plater 18
tel. 22 392-33-00
fax 22 392-33-02

 

Przedmiot działalności:
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- działalność związana z zarządzaniem holdingami,
- działalność rachunkowo - księgowa,
- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
- leasing finansowy.

 


ZMK S.A. w likwidacji

 

30-798 Kraków ul. Bartników 10
tel./fax 12 411-62-13

 

Przedmiot działalności:
- doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.