SPRZEDAŻ GARAŻY KOMUNALNYCH (TRYB BEZPRZETARGOWY)

Zasady sprzedaży garaży komunalnych określone zostały w Uchwale Rady Miasta Nr XXVI/235/03 z dnia 08.10.2003 r. (tekst jednolity).


Procedura - GS-14 (Sprzedaż garaży komunalnych)


 


Dane zbiorcze dot. sprzedaży garaży komunalnych (ujęta została również sprzedaż w trybie przetargowym):