BIP MJO - Zarząd Cmentarzy KomunalnychDział Obsługi Cmentarzy

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków
tel.:  (12) 619 - 99 - 31, (12) 619 - 99 - 32

 

 

 

  Do kompetencji Działu Obsługi Cmentarzy należy obsługa stron w zakresie:


1.    rozpatrywanie wniosków o przydział miejsca pod budowę grobu murowanego,
2.    przydzielania niszy urnowej oraz piwnic grobów murowanych do pochowania,
3.    przygotowania i sporządzania umów:

  • na oddanie w użytkowanie gruntu pod budowę grobu murowanego,
  • na oddanie w użytkowanie nisz urnowych,
  • na udostępnienie części podziemnej grobu murowanego w celu ustawienia nawierzchni,
  • dotyczących rozkładania na raty opłat prolongujących nienaruszalność czasowego grobu ziemnego lub użytkowanie gruntu pod czasowy grób murowany,
  • aneksów do umów
4.    organizowania przetargów na oddawanie do użytkowania piwnic grobów murowanych oraz nisz
       urnowych na poszczególnych cmentarzach komunalnych,

5.    wyjaśniania stanu prawnego grobu,
6.    wprowadzania zmian w zakresie dysponowania grobem,

7.    przyjmowania dyspozycji i innych zastrzeżeń dotyczących grobu,
       (wymagania własnoręczność podpisu)

8.    dokonywania ekspertyz dendrologicznych.