Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady odnośnie fotografii Radnej Miasta Krakowa Teodozja Maliszewska

 

 

1. Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa – Kancelaria Rady Miasta Krakowa: dysponent niniejszego materiału. Zakres wykorzystania nie może naruszać dóbr osobistych wizerunku osoby uwidocznionej na zdjęciu.

 

 

2. Korzystający ze zdjęcia zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać stosowną zgodę na rozpowszechnienie wizerunku w przypadku jeżeli jest to wymagane prawem.

 

 

3. W przypadku posiadania zgody na wykorzystanie niniejszego zdjęcia Korzystający zobowiązany jest do jego oznaczenia imieniem i nazwiskiem fotografa: Wiesław Majka oraz źródła jego pochodzenia : Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

 

4. Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa – Kancelaria Rady Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 

- szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznej lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępnienia i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnionej na wniosek;

 

- szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnienie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych;