Anna PROKOP - STASZECKA

 Klub radnych Przyjazny Kraków

 

 Anna PROKOP-STASZECKA

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków z okręgu wyborczego Nr 2 (obejmującego Dzielnice IV PRĄDNIK BIAŁY, V KROWODRZA ). Otrzymała 5768 głosów.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Zdrowia i Uzdrowiskowa 

- Ekologii i Ochrony Powietrza - Przewodnicząca.

- Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

anna.prokop-staszecka@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Pracowała w komisjach:

- Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - odwołana ze składu Komisji.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady