Archiwum BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dokument archiwalny
ZZM informuje o podjętych decyzjach uznania lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków za ochronne

ZZM informuje o podjętych w dniu 09.03.2018r decyzjach uznania lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków za ochronne, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz lasów Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 6; 74; 75; 76 – Podgórze (uroczyska: Dąbrowa, Kowadza) w obrębie 33 – Krowodrza (uroczyska Gaik, Tonie) zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

- decyzje

- obwieszczenia

 

postanowienia dotyczące sprostowania z urzędu oczywistej omyłki


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
HUBERT KACPRZYK
Data wytworzenia:
2018-03-19
Data publikacji:
2018-03-19
Data aktualizacji:
2018-03-19