Archiwum BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dokument archiwalny
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do składania ofert na sporządzenie studium wykonalności dla realizacji Parku Zabłocie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do składania ofert dotyczących opracowania studiów wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie udokumentowanego doświadczenia w postaci co najmniej 10 dokumentacji aplikacyjnych dla projektów inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich, w tym co najmniej 5 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 lub na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe Park Zabłocie


 

Osoba odpowiedzialna:
PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
ŁUKASZ PAWLIK
Data wytworzenia:
2016-11-09
Data publikacji:
2016-11-09
Data aktualizacji:
2016-11-10