Archiwum BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dokument archiwalny
Informacja o planowanych w lutym wycinkach drzew w Krakowie z terenu zieleni Zalewu Bagry Wielkie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie uprzejmie informuje, że w lutym z terenu zieleni Zalewu Bagry Wielkie w Krakowie zostaną zlecone wycinki drzew i krzewów ujęte w wykazie w załączeniu. W zamian za usunięte egzemplarze drzew i krzewów przewidziano nasadzenia kompensacyjne również ujęte w wykazie: wykaz

Usunięciu będą podlegać egzemplarze chore, zamierające lub obumarłe oraz w niewielkim zakresie z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją realizowaną w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt dotyczy zagospodarowania fragmentu Zalewu Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uporządkowanie terenów zielonych, budowy i remontu ciągów pieszych, oświetlenia oraz małej architektury.


 

Osoba odpowiedzialna:
PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
ŁUKASZ PAWLIK
Data wytworzenia:
2016-01-25
Data publikacji:
2016-01-25
Data aktualizacji:
2016-01-25