Archiwum BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
Dokument archiwalny
Informacja dot. pracy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi od 11.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że od 11 maja 2020 r. Poradnia wznowiła działalność diagnostyczną w swojej siedzibie.

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Szanowni Państwo,

 

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii wprowadzona zostaje nowa organizacja pracy zgodna z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pierwszeństwo przyjęcia na badania mają uczniowie, których diagnoza jest w sprawie: orzekania na Zespole Orzekającym, dostosowania warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych ( uczniowie klas VII i II klasy LO, III klasy technikum), informacji dla lekarzy specjalistów, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Według nowej organizacji pracy Poradnia zostaje podzielona na 2 strefy: Obsługi Klienta i Diagnozy.

Strefa Obsługi Klienta znajduje się po prawej stronie holu głównego budynku przy ul. Św. Gertrudy 2 i składa się z poczekalni, sekretariatu i sali przyjmowania stron.

Strefa Diagnozy znajduje się po lewej stronie holu i składa się z korytarza, dwóch gabinetów psychologicznych i dwóch gabinetów pedagogicznych gdzie dokonywana jest diagnoza.

 Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz: 8:00-16:00. W tym czasie możliwy jest kontakt pod nr tel: 660- 637-312 lub 12 422 43 83 oraz przez mail mail pppddd@op.pl.

Wtedy także, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i higieny, można w sekretariacie odebrać orzeczenia, opinie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne oraz złożyć inne wymagane dokumenty na Zespół Orzekający, niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy nauczania indywidualnego.

Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się w każdą środę.

Pracownicy Poradni w dalszym ciągu prowadzą w ramach pracy zdalnej wywiady z rodzicami, zajęcia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów. Kontynuujemy kontakt z rodzicami naszych pacjentów w celu udzielania wsparcia, instruktażu, porad i konsultacji: na platformie ZOOM, drogą mailową, na skypie, telefonicznie.

Szczegółowy harmonogram pracy nauczycieli i telefony kontaktowe, a także informacja o telefonie wsparcia znajdują się na stronie poradni www.poradnia-psychologiczna.com.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR MAŁGORZATA NIEWODOWSKA
Osoba publikująca:
SYLWIA MIKULSKA
Data wytworzenia:
2020-05-11
Data publikacji:
2020-05-11
Data aktualizacji:
2020-06-03