Archiwum BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dokument archiwalny
TAK dla parku przy Karmelickiej - konsultacje społeczne

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wraz z Miejskim Centrum Dialogu informują, iż 9 kwietnia 2020 r. uruchomione zostaną konsultacje społeczne dotyczące planowanej realizacji projektu pn. “Tak dla Parku przy Karmelickiej”.

 

Zadanie to było jednym ze zwycięzców zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

 

Konsultacje społeczne składać się będą z etapów:

 

I etap – ze względu na sytuacje epidemiczną I etap konsultacji zostanie przeprowadzony przy użyciu ankiety elektronicznej dostępnej w dniach od 9 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. na stronie www.dialoguj.pl oraz dyżurów telefonicznych z udziałem ekspertów. Analiza złożonych ankiet elektronicznych posłuży do opracowania wytycznych dla konkursu architektoniczno- urbanistycznego, który zostanie zorganizowany w II kwartale 2020 r.

 

II etap – spośród wybranych przez sąd konkursowy koncepcji, mieszkańcy wybiorą w głosowaniu, które odbędzie się w IV kwartale br. zwycięską koncepcję

 

III etap – podczas warsztatów projektowych zaplanowanych na IV kwartał br. Mieszkańcom zostanie zaprezentowana koncepcja wybrana podczas głosowania. Celem warsztatów będzie jej szczegółowe omówienie, jak również zebranie ewentualnych uwag do opracowania finalnego projektu Parku przy Karmelickiej.

 

 

W celu wypracowania koncepcji oraz późniejszego projektu należy uwzględnić wiele czynników składowych dotyczących przedmiotowego terenu. Poniżej prezentujemy wstępne wytyczne, jakie przyszły projektant parku kieszonkowego przy ul. Karmelickiej uwzględnić będzie musiał w swoim projekcie, żeby mógł on zostać zrealizowany. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, aby móc zobrazować sobie w spójny sposób możliwość przyszłego zagospodarowania terenu.

 

 

Zachęcamy do wypełnienia elektronicznej ankiety oraz do przekazania swoich uwag telefonicznie.

 

Dyżury telefoniczne z udziałem ekspertów, które odbędą się w czwartki 16, 23, 30 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr telefonu 725-201-093.

 

Analiza złożonych ankiet elektronicznych oraz wniosków złożonych telefonicznie posłuży do opracowania wytycznych dla konkursu architektoniczno- urbanistycznego, który zostanie zorganizowany w II kwartale 2020 r.

 

 

Przy wypełnianiu ankiety bądź przekazaniu swoich pomysłów telefonicznie należy również pamiętać o powierzchni przyszłego parku kieszonkowego, która wynosi 0.82 hektara. Przyjmuje się, że powierzchnia pełnowymiarowego parku powinna wynosić ok 2 hektary. Dlatego z uwagi na niewielką powierzchnię do zagospodarowania Park przy Karmelickiej to przyszły park kieszonkowy.

 

Zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego “Tak dla Parku przy Karmelickiej”

 

W 2019 r. w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim, przedmiotowy projekt uzyskał poparcie wśród Mieszkańców Krakowa, w związku z czym został wskazany do realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jako zadanie dwuletnie, z kwotą finansowania 2 000 000 zł. W bieżącym roku zaplanowano fazę rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

 

 

 

link do projektu

 

 

Przedmiotowy teren objęty jest opieką Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w związku z czym wszystkie prace wykonywane na terenie przyszłego parku, muszą uzyskać akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Z uwagi na powyższy fakt, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o wytyczne do opracowania projektu.

 

Wytyczne Wojewódzkiego konserwatora zabytków

 

Na co pozwala nam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

 

Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulicy Rajskiej “, co oznacza, że przyszły park musi zostać zaprojektowany zgodnie z jego zapisami. Z czym się to wiąże w praktyce?

 

Poniżej przedstawiamy prezentację, która przybliży nam zapisy MPZP.

 

 

prezentacja

 

 

Zielona Czytelnia - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej w Krakowie, to projekt zagospodarowania terenu, który obejmuje swym zasięgiem teren zaplecza budynku Biblioteki. Bezpośrednie sąsiedztwo zielonej czytelni oraz przyszłego parku wymaga spójnej kompozycyjnie koncepcji, aby po przeprowadzeniu inwestycji teren stanowił harmonijnie zaprojektowaną i wykonaną przestrzeń publiczną o najwyższych cechach estetycznych i użytkowych.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
ALEKSANDRA MIKOLASZEK
Data wytworzenia:
2020-04-16
Data publikacji:
2020-04-16
Data aktualizacji:
2020-04-16