Archiwum BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Fortecznej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony na rzecz Krakowskiego Stowarzyszenia „Aktywne Kliny”, w celu prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej przy ul. W. Sławka 10 został podany do publicznej wiadomości w dniach od 11 marcado 1 kwietnia 2020 r. wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Fortecznej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony na rzecz Krakowskiego Stowarzyszenia „Aktywne Kliny”, w celu prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej. Wykaz obejmuje część działki nr 348/24 obręb 68 Podgórze o powierzchni 0,0123 ha.


WYKAZ [PDF]

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KRZYSZTOF KOWAL
Osoba publikująca:
MAREK PÓŁTORAK
Data wytworzenia:
2020-03-05
Data publikacji:
2020-03-05
Data aktualizacji:
2020-03-05