BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Informacja o planowanej w lutym 2020r. wycince drzew i krzewów z terenów zieleni miejskiej - zmiana Wykazu drzew i krzewów do usunięcia w lutym 2020 r. wynikająca z konieczności uzupełnienia danych

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie publikuje zmieniony Wykaz drzew do usunięcia w lutym 2020r., z uwagi na konieczność uzupełnienia w wykazie danych dotyczących lokalizacji drzewa - lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 240cm, przewidzianego do usunięcia zgodnie z Pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie nr ZN-III.5147.31.2019 z dnia 12.11.2019 r. Pozwolenie dotyczy Plant Krakowskich, działki nr 536/2 obr. 1 Śródmieście (rejon ul. Szpitalnej).

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
MONIKA ŻAK-FRIEDIGER
Data wytworzenia:
2020-02-13
Data publikacji:
2020-02-13
Data aktualizacji:
2020-02-13