BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Informacja o planowanej w lutym 2020r. wycince drzew i krzewów z terenów zieleni miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że w lutym 2020 roku realizowana będzie wycinka drzew i krzewów z terenów zieleni miejskiej, zgodnie z załączonym wykazem. Za usunięte drzewa i krzewy zostaną wykonane nasadzenia zastępcze ujęte również w ww. wykazie.

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
MONIKA ŻAK-FRIEDIGER
Data wytworzenia:
2020-01-31
Data publikacji:
2020-01-31
Data aktualizacji:
2020-01-31