BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Realizacja zadania dofinansowanego z WFOŚiGW

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2019 zrealizował zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019”.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Miejskiej Kraków zostało posadzonych łącznie 910 szt. drzew oraz 6748 szt. krzewów.

Koszt kwalifikowany całego zadania wyniósł: 1 092288,00zł, kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyniosła 289 509,00zł.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
ALEKSANDRA MIKOLASZEK
Data wytworzenia:
2019-12-04
Data publikacji:
2019-12-04
Data aktualizacji:
2019-12-04