BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Informacja o planowanej we wrześniu 2019r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że we wrześniu 2019 roku realizowana będzie wycinka drzew z terenów zieleni miejskiej, zgodnie z załączonym wykazem. Za usunięte drzewa zostaną wykonane nasadzenia zastępcze ujęte również w ww. wykazie.

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
MONIKA ŻAK-FRIEDIGER
Data wytworzenia:
2019-09-05
Data publikacji:
2019-09-05
Data aktualizacji:
2019-09-05