BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu - Uroczysko Tyniec

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 10.06.2019r uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków Podgórze – Uroczysko Tyniec. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.07.2019r. – 30.06.2029r.

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
ALEKSANDRA MIKOLASZEK
Data wytworzenia:
2019-06-10
Data publikacji:
2019-06-10
Data aktualizacji:
2019-06-10