Dokument archiwalny

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Krakowa
na rok 2008

Komisja Główna
poniedziałki - godz. 15.00 - sala 303 UMK

14 stycznia; 4 lutego i 18 lutego; 3 marca, 17 marca i 31 marca;
14 kwietnia i 28 kwietnia; 19 maja; 2 czerwca, 16 czerwca i 30 czerwca;
25 sierpnia; 1 września, 15 września i 29 września;
13 października i 27 października; 5 listopada
(środa) i 24 listopada;
8 grudnia i 22 grudnia 2008 r.Komisja Rewizyjna
środy - godz. 15.30 - sala 303 UMK
5 marca; 2 kwietnia; 14 maja; 4 czerwca;
2 lipca; 27 sierpnia
(godz. 10.00); 3 września;
1 października; 12 listopada; 10 grudnia 2008 r.Komisja Budżetowa

wtorki - godzina 15.00 - sala Lea UMK
8 stycznia i 22 stycznia; 12 lutego i 26 lutego; 11 marca i 25 marca;
8 kwietnia i 22 kwietnia; 6 maja i 27 maja; 10 czerwca i 24 czerwca;
8 lipca; 26 sierpnia; 9 września i 23 września;
7 października i 21 października; 4 listopada i 18 listopada; 2 grudnia,
9 grudnia i 16 grudnia 2008 r.Komisja Infrastruktury

wtorki - godz. 13.00 - sala Portretowa UMK
22 stycznia (sala 303); 12 lutego (sala Lea) i 26 lutego; 11 marca i 25 marca;
8 kwietnia i 22 kwietnia
(sala 303); 6 maja i 27 maja; 10 czerwca i 24 czerwca (sala 303);
8 lipca; 26 sierpnia
(sala 303); 9 września i 23 września;
7 października i 21 października
(sala 303); 4 listopada i 18 listopada;
2 grudnia i 16 grudnia 2008 r.Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego

wtorki - godz. 17.00 - sala 303 UMK
8 stycznia i 22 stycznia; 12 lutego i 26 lutego; 11 marca i 25 marca;
8 kwietnia i 22 kwietnia; 6 maja i 27 maja; 10 czerwca i 24 czerwca;
8 lipca; 26 sierpnia; 9 września i 23 września;
7 października i 21 października; 4 listopada i 18 listopada; 2 grudnia i 16 grudnia 2008 r.Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
poniedziałki - godz. 15.30 - sala Portretowa UMK
7 stycznia i 21 stycznia; 11 lutego i 25 lutego; 10 marca i 17 marca;
7 kwietnia i 21 kwietnia; 5 maja i 26 maja; 9 czerwca i 23 czerwca;
7 lipca; 25 sierpnia; 8 września i 22 września;
6 października i 20 października; 3 listopada i 17 listopada; 1 grudnia i 15 grudnia 2008 r.Komisja Mieszkalnictwa


Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej

wtorki - godz. 16.00, sala Kupiecka UMK
8 stycznia i 22 stycznia; 12 lutego i 26 lutego; 11 marca i 25 marca;
8 kwietnia i 22 kwietnia; 6 maja i 27 maja; 10 czerwca i 24 czerwca;
8 lipca; 26 sierpnia; 9 września i 23 września;
7 października i 21 października; 4 listopada i 18 listopada; 2 grudnia i 16 grudnia. 2008 r.Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa

poniedziałki - godz. 17.00 - sala Lea UMK
7 stycznia i 21 stycznia; 25 lutego; 10 marca;
21 kwietnia; 26 maja; 23 czerwca;
7 lipca; 25 sierpnia; 22 września;
20 października; 17 listopada; 1 grudnia i 15 grudnia 2008 r.Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków

czwartki - godz. 14.30, sala Portretowa UMK
10 stycznia i 24 stycznia; 14 lutego i 28 lutego; 13 marca i 27 marca;
10 kwietnia i 24 kwietnia; 8 maja i 29 maja; 12 czerwca i 26 czerwca;
10 lipca; 28 sierpnia; 11 września i 25 września;
9 października i 23 października; 6 listopada i 20 listopada; 4 grudnia i 18 grudnia 2008 r.Komisja Praworządności

poniedziałki - godzina 14.00 - sala Lea UMK
7 stycznia (sala Portretowa) i 21 stycznia; 11 lutego i 25 lutego; 10 marca;
7 kwietnia i 21 kwietnia; 5 maja i 26 maja; 9 czerwca i 23 czerwca;
7 lipca; 25 sierpnia; 8 września i 22 września;
6 października i 20 października; 3 listopada i 17 listopada; 1 grudnia i 15 grudnia 2008 r.Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

wtorki - godz. 17.00 - sala Portretowa UMK
8 stycznia i 22 stycznia; 12 lutego i 26 lutego; 11 marca i 25 marca;
8 kwietnia i 22 kwietnia; 6 maja i 27 maja; 10 czerwca i 24 czerwca;
8 lipca; 26 sierpnia; 9 września i 23 września;
7 października i 21 października; 4 listopada i 18 listopada;
2 grudnia, 9 grudnia i 16 grudnia 2008 r.Komisja ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej
wtorki - godzina 18.15 - sala Lea UMK
21 stycznia
(poniedziałek); 26 lutego; 25 marca;
22 kwietnia; 27 maja; 24 czerwca;
8 lipca; 26 sierpnia; 23 września;
21 października; 18 listopada; 16 grudnia 2008 r.Komisja Sportu i Turystyki

środy - godz. 18.00 - sala Portretowa UMK
30 stycznia; 28 lutego; 13 marca i 27 marca;
10 kwietnia i 24 kwietnia; 8 maja i 29 maja; 12 czerwca i 26 czerwca;
10 lipca; 28 sierpnia; 11 września i 25 września;
9 października i 23 października; 6 listopada i 23 listopada;
4 grudnia i 18 grudnia 2008 r.

Komisja doraźna ds. nowelizacji Statutu Miasta Krakowa
czwartki - godz. 15.30 - Gabinet Wiceprzewodniczących RMK
29 maja; 12 czerwca i 26 czerwca; 10 lipca;
28 sierpnia; 11 września i 25 września;
9 października i 23 października;
6 listopada i 20 listopada;
4 grudnia i 18 grudnia 2008 r.