BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Struktura organizacyjna


Dane teleadresowe komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej PSP w Krakowie:

 

Komórka lub stanowisko organizacyjne

Komendy Miejskiej PSP

Numer telefonu/faxu Adres e-mail
sekretariat Komendanta tel. 12 616-8300
fax 12 616-8309
sekretariat1@psp.krakow.pl
sekretariat Zastępców Komendanta tel. 12 616-8305 sekretariat2@psp.krakow.pl
Wydział Organizacyjno-Kadrowy tel. 12 616-8330 mok@psp.krakow.pl
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy tel. 12 616-8320
fax 12 616-8329
mr@psp.krakow.pl
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy tel. 12 616-8380
fax 12 616-8389
mz@psp.krakow.pl
Wydział Kwatermistrzowski tel. 12 616-8360
fax 12 616-8369
mt@psp.krakow.pl
Wydział Finansów tel. 12 616-8350
fax 12 616-8359
mf@psp.krakow.pl
Wydział Techniczny tel. 12 616-8370
fax 12 616-8379
mtt@psp.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obronnych, Ochrony

Informacji Niejawnych i Archiwizacji

tel. 12 616-8349 mso@psp.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

tel. 12 616-8340 bhp@psp.krakow.pl
Stanowisko Pracy Radca Prawny tel. 12 616-8336 mrp@@psp.krakow.pl
Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego tel. 12 616-8330 jolanta.suder@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1,
Kraków ul. Westerplatte 19
tel. 12 616-8390
fax 12 616-8399
jrg1@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2,
Kraków ul. Rzemieślnicza 10
tel. 12 266-39-98
tel. 12 266-38-84
jrg2@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3,
Kraków ul. Zarzecze 106
tel. 12 639-92-90 jrg3@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4,
Kraków ul. Obrońców Modlina 2
tel. 12 653-23-65
tel. 12 653-23-67
jrg4@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5,
Kraków ul. Kazimierza Wyki 3
tel. 12 415-33-17
tel. 12 415-51-80
jrg5@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6,
Kraków ul. Aleksandry 2
tel. 12 657-99-95
tel. 12 657-99-29
jrg6@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7,
Kraków ul. Rozrywka 26
tel. 12 616-5940
fax 12 616-5949
jrg7@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
w Skawinie ul. Piłsudskiego 20
tel. 12 276-39-98
tel. 12 276-55-85
jrgsk@psp.krakow.pl

 

Komendant Miejski PSP w Krakowie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 13:30 do 15.30.

Prosimy o uzgodnienie terminu spotkania telefonicznie pod numerem 12 616-83-00.