Od 1 stycznia 2018 r. jedyna dopuszczalną ustawą możliwością uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest złożenie poprzez przygotowany i prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia elektronicznego wniosku o wpis do wykazu. Wniosek mozna złożyć wchodząc na stronę (www.empatia.gov.pl) klikając na zakładkę "eWnioski" - profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do wykazu niezbędne jest wcześniejsze założenie konta na Portalu Emp@tia co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłoszenia dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce pracy opiekuna w terminie do 14 dni od jego zatrudnienia. Dzienny opiekun nie może objąć dziecka opieką przed uzyskaniem wpisu do wykazu.

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących wpisu do rejestru prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-97-97.