Gmina Miejska Kraków od 2011 roku zleca prowadzenie żłobków podmiotom prywatnym. W roku 2019 na zlecenie i w lokalach Gminy prowadzonych jest 6 żłobków dysponujących 386 miejscami. Miesięczne opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym na zlecenie Gminy są takie same jak w żłobkach gminnych i wynoszą: 199 zł opłata za opiekę i do 150 zł opłata za wyżywienie. Ponadto, za zgodą rodziców żłobek pobierać może dodatkową opłatę za prowadzenie zajęć fakultatywnych, jednak w wysokości nie wyższej niż 100 zł miesięcznie.

 

Wykaz żłobków prowadzonych na zlecenie Gminy

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-94-90.

 

 

Zarządzenie Nr 3119/2018 PREZYDENTA MISTA KRAKOWA z dnia 19.11.2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lokali LU2 i LU8 położonych przy ul. Dobrego Pasterza 118 c w Krakowie oraz lokali LU1 i LU2 położonych przy ul. Cystersów 26 w Krakowie, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

Zarządzenie Nr 3312/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6.12.2016 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobków przy ul. Radzikowskiego 100J i ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie.

Zarządzenie Nr 3117/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19.11.2015 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Dobrego Pasterza 118C w Krakowie.

ZARZĄDZENIE Nr 2999/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.11.2017 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie.

ZARZĄDZENIE Nr 2986/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7.11.2017 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie.

ZARZĄDZENIE Nr 2245/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31.08.2018 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Cystersów 26 w Krakowie.

ZARZĄDZENIE Nr 2634/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.10.2018 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Dobrego Pasterza 118 c w Krakowie.