Z wykształcenia filolog (UJ), ale także dyplomowany pracownik informacji naukowo-technicznej (PAN), specjalista PR, absolwent Szkoły Trenerów Zarządzania (Matrik). Zawodowo w III Sektorze funkcjonuję od 1989 roku, czyli od momentu współzałożenia i prowadzenia Fundacji Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

 

Od 1992 roku była także inicjatorem, współzałożycielem oraz członkiem władz kilku innych organizacji pozarządowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, Małopolskiego Forum Inicjatyw Obywatelskich, Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych).

 

Przez ostatnie 27 lat równocześnie uczestniczyła w różnych społecznych gremiach, reprezentujących środowisko ngo’s i osób niepełnosprawnych we współpracy z samorządem lokalnym; jako członek grup doradczych, komisji konkursowych, zespołów zadaniowych, komisji dialogu obywatelskiego, czy wojewódzkich i powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

 

Motorem Jej wszelkich działań zawodowych jest potrzeba zaangażowania się w tworzenie rozwiązań stwarzających osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom realne szanse na samorealizację i aktywne, pełne życie na równi z innymi rodzinami.


Praca w III sektorze to dla mnie… pasja.


Działalność publiczna jest dla mnie… logiczną konsekwencją wyzwań związanych z pracą w Fundacji Hipoterapia.


KRDPP to przestrzeń do… inspiracji i współpracy.


Najważniejsze w mojej pracy to… nie zapominanie o potrzebach podopiecznych.


Chcę nauczyć się jeszcze… wykorzystywać wszystkie dostępne funkcje w nowoczesnych urządzeniach.


Od innych wyróżnia mnie… determinacja.


Nie mogę się doczekać… kiedy zostanę babcią.


Aktywność obywatelska/społeczna daje mi… radość ze współpracy z innymi pasjonatami.


Zawsze znajduję czas na … dobre kino i rozmowę z przyjaciółmi.


Jestem człowiekiem, który… rzadko się nudzi.