Anna Wilk – z wykształcenia prawnik, doktor nauk humanistycznych, historyk, pedagog, edukator, trener i mediator.

 

Od lat zawodowo związana z sektorem organizacji pozarządowych oraz ośrodkami pomocy społecznej. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł, w szczególności skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Od roku 2015 pełni funkcję wiceprezesa  Fundacji Rodzina Plus, w której działa od początku jej istnienia. Fundacja podejmuje działania wspierające rodziców i ich dzieci, w tym dzieci pozostających w pieczy zastępczej. Obecnie Fundacja Rodzina Plus na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków realizuje zadanie publiczne - prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

 

Praca w III sektorze to dla mnie... wspaniały pomysł na życie.


Działalność publiczna jest dla mnie jak... łyk świeżej wody


KRDPP to przestrzeń do… komunikacji i pogłębiania relacji międzyludzkich


Najważniejsze w mojej pracy to… satysfakcja,  że można pomóc innym


Chcę nauczyć się jeszcze… lepszej i efektywnej współpracy


Nie mogę się doczekać… wakacji


Aktywność obywatelska/społeczna daje mi… sens życia


Zawsze znajduję czas na … odkrywanie świata


Jestem człowiekiem, który… lubi świat i innych ludzi