Absolwent socjologii oraz pedagogiki, pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczął w marcu 2010 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. Realizował pracę socjalną z indywidualnym przypadkiem, grupą oraz społecznością lokalną – w tym w ramach metody organizowania społeczności lokalnej (OSL).

 

Zaangażowany w koordynację prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020. Obecnie kierownik Sekcji Strategii i Rozwoju MOPS.

 

Od 2008 r. pełni także funkcję społecznego kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.