BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

1. Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówienu - 2018/S 065-144854

 

2. Załączniki

Załącznik nr 1 - Opis potrzeb i wymagań

Załącznik nr 2.1 - Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2.2 - Wzór Wykazu kryterium selekcji

Załącznik nr 2.3 - Wzór Wykazu robót budowlanych

Załącznik nr 2.4 - Wzór Wykazu usług

Załącznik nr 3 - Informacje na temat wiadomości pozyskanych w trakcie prowadzonego dialogu technicznego

Załącznik nr 4 - JEDZ

Instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia dot. braku podstaw wykluczenia

 

3. UWAGA!!! Informacja o wpłynięciu odwołania

Informacja o wpłynięciu odwołania - 13/04/2018

Treść odwołania z dnia 13/04/2018

 

4. UWAGA!!! Informacja o rozszerzeniu zarzutów odwołania

Informacja o rozszerzeniu zarzutów odwołania - 17/04/2018

Rozszerzenie zarzutów odwołania do KIO

 

5. UWAGA!!! Odpowiedź na odwołanie i rozszerzenie zarzutów odwołania

Odpowiedź na odwołanie i rozszerzenie zarzutów odwołania - 23/04/2018

 

6. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane do publikacji - 23/04/2018

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane dnia 25/04/2018

 

7. UWAGA!!!

Pismo w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 - Opis potrzeb i wymagań

 

8. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane do publikacji - 11/05/2018

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane dnia 16/05/2018

 

9. Unieważnienie postępowania 14.06.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania 14.06.2019 r.