Dokument archiwalny

Informacja o realizacji Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze w roku 2018


W dniu 28 marca 2018 r. został ogłoszony kolejny nabór wniosków o najem lokalu przeznaczonego na pracownię twórczą w ramach Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury. Wnioski wraz z kompletem dokumentów (dyplom lub rekomendacje) i wskazaniem wybranej lokalizacji należało składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018 r. (włącznie). Zobacz: ogłoszenie

 

Komisja ds. Pracowni Twórczych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. wytypowała do najmu lokali 6 osób (w tym współnajem) - Zobacz: Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z 23 kwietnia 2018 r Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można było składać w terminie do dnia 14 maja 2018 r.

 

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 23 kwietnia 2018 r. stanowi zarządzenie Nr 1572/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.