INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 31.03.2018 r.

plan rzeczowo finansowy:

 informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji

 

 

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 31.05.2018 r.

 plan rzeczowo finansowy:

- informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji

 

 

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 30.06.2018 r.

plan rzeczowo finansowy:

- informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji

 

 

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 30.09.2018 r.

plan rzeczowo finansowy:

- informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji

 

 

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 31.10.2018 r.

plan rzeczowo finansowy:

- informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji