BIP MJO - Biblioteka Kraków

Mienie - stan na 01.01.2018 r.

 

Nazwa Wartość
Środki trwałe 2 611 922,69 zł
Pozostałe środki trwałe 2 537 422,10 zł
Wartości niematerialne i prawne 341 904,77 zł