Projekt: Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 2 463 000,36 PLN

 

Wartość dofinansowania: 446 041,49 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

 

Realizacja: 2017.03.15 – 2018.12.15

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej Klub Kultury "Mydlniki".

Zakres rzeczowy projektu:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji za pomocą wełny mineralnej - ocieplenie 262,1 m2 powierzchni wełną mineralną z lepiszczem o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK);

- wymiana poszycia dachowego i ocieplenie dachu - ocieplenie 290,8 m2 powierzchni wełną mineralną metodą tradycyjną przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(mK);

- wymiana okien - wymiana 26 szt okien o łącznej powierzchni 28,82 m2 o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K);

- wymiana drzwi - wymiana 3 szt drzwi o łącznej powierzchni 6,72 m2 o współczynniku U = 1,3 W/(m2K);

- usprawnienie dotyczące klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach - Centrala wentylacyjna: nawiew 1980 m3/h, Instalacja wentylacji i klimatyzacji oraz Instalacje elektryczne: wyciąg 1650 m3/h;

- modernizacja instalacji c.o. wraz w wymianą kotła: wymiana grzejników - 50 szt., wymiana przewodów - 820 m, montaż zaworów termostatycznych - 50 szt., montaż zaworów podpionowych - 6 szt., montaż automatycznych odpowietrzników - 6 szt., kocioł kondensacyjny - 74 kW;

- modernizacja c.w.u.: montaż 12 perlatorów.

W efekcie realizacji inwestycji nastąpi wzrost efektywności energetycznej/ oszczędność energii końcowej o 44,71 %, obniżenie emisji pyłów (PM 10 i PM 2,5) o 46,40 % oraz redukcja emisji CO2 na poziomie 40,87 %.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADAM MICHALUK
Data wytworzenia:
2017-12-20
Data publikacji:
2017-12-20
Data aktualizacji:
2019-05-13