UCHWAŁY ZARZĄDU DZIELNICY XIV CZYŻYNY

7 kadencja - 2018 rok

 

Posiedzenie nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
286/2018 15-11-2018 156/2018 delegowania radnych uchwała
283/2018 25-10-2018 155/2018 delegowania radnych uchwała
282/2018 22-10-2018 154/2018 delegowania radnych uchwała
281/2018 19-10-2018 153/2018 delegowania radnych uchwała
276/2018 04-10-2018 152/2018 delegowania radnych uchwała
275/2018 01-10-2018 151/2018 delegowania radnych uchwała
272/2018 24-09-2018 150/2018 delegowania radnych uchwała
271/2018 13-09-2018 149/2018 delegowania radnych uchwała
270/2018 10-09-2018 148/2018 delegowania radnych uchwała
269/2018 04-09-2018 147/2018

opinii projektu zagospodarowania terenu przed Szkołą Podstawową nr 155 w os. Pułku Lotniczego nr 21 w Krakowie.

uchwała
268/2018 03-09-2018 146/2018 wniosku o przyznanie wyróżnienia członkowi Rady Dzielnicy XIV Czyżyny za szczególne zaangażowanie w realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” w latach 1999-2017. uchwała
268/2018 03-09-2018 145/2018 wskazania zastępcy przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rad Dzielnic w roku 2018. uchwała
268/2018 03-09-2018 144/2018 delegowania radnych uchwała
267/2018 30-08-2018 143/2018 delegowania radnych uchwała
266/2018 27-08-2018 142/2018 opinii dla realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ciepłowniczej i ul. Szafrańskiej w Krakowie” w ramach programu pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej uchwała
265/2018 21-08-2018 141/2018 opinii dotyczącej oznakowania ul. Włodarczyka w Krakowie uchwała
265/2018 21-08-2018 140/2018 delegowania radnych uchwała
264/2018 13-08-2018 139/2018 opinii dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie” uchwała
264/2018 13-08-2018 138/2018 delegowania radnych uchwała
263/2018 08-08-2018 137/2018 delegowania radnych uchwała
262/2018 18-07-2018 136/2018 delegowania radnych uchwała
261/2018 12-07-2018 135/2018 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-10.7123.540.2018.ES z dn. 05.07.2018 r.) uchwała
261/2018 12-07-2018 134/2018 delegowania radnych uchwała
260/2018 09-07-2018 133/2018

delegowania radnych

uchwała
258/2018 04-07-2018 132/2018

delegowania radnych

uchwała
257/2018 25-06-2018 131/2018

delegowania radnych

uchwała
256/2018 20-06-2018 130/2018

opinii projektu uchwały Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasadi trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

uchwała
256/2018 20-06-2018 129/2018 delegowania radnych uchwała
254/2018 11-06-2018 128/2018 delegowania radnych uchwała
253/2018 07-06-2018 127/2018 delegowania radnych uchwała
251/2018 28-05-2018 126/2018 wniosku o lokalizację znaku drogowego B-35 „zakaz postoju” w os. 2 Pułku Lotniczego i w ul. Hynka w Krakowie uchwała
251/2018 28-05-2018 125/2018 opinii propozycji montażu znaku drogowego B-36 „zakaz zatrzymywania się” w ul. Habina w Krakowie uchwała
251/2018 28-05-2018 124/2018 delegowania radnych uchwała
250/2018 21-05-2018 123/2018 delegowania radnych uchwała
248/2018 14-05-2018 122/2018 delegowania radnych uchwała
246/2018 07-05-2018 121/2018 delegowania radnych uchwała
245/2018 23-04-2018 120/2018 opinii dla realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na działce 189, 62/3 obr. 56 Nowa Huta wraz z budową przyłączy do nieruchomości zlokalizowanych na działce nr 62/5 i 62/6 obr. Nowa Huta przy ul. Cuplowej: 3L, 3M, 3N, 3P w Krakowie” w ramach programu pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej uchwała
245/2018 23-04-2018 119/2018 delegowania radnych uchwała
244/2018 16-04-2018 118/2018 delegowania radnych uchwała
241/2018 03-04-2018 117/2018 delegowania radnych uchwała
239/2018 26-03-2018 116/2018 delegowania radnych uchwała
236/2018 12-03-2018 115/2018 delegowania radnych uchwała
235/2018 05-03-2018 114/2018 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łąki Nowohuckie” (BP-03.6721.321.73.2018.JKJ z dn. 13.02.2018 r.) uchwała
235/2018 05-03-2018 113/2018 opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych (SA-06.7340.8.24.2018 z dn. 22.02.2018 r.) uchwała
235/2018 05-03-2018 112/2018 delegowania radnych uchwała
234/2018 28-02-2018 111/2018 korekty Uchwały nr 108/18 Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 12.02.2018 r. w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” (BP-02.6721.329.1447.2018.PKR z dn. 31.01.2018 r.) uchwała
234/2018 28-02-2018 110/2018 delegowania radnych uchwała
231/2018 15-02-2018 109/2018 delegowania radnych uchwała
230/2018 12-02-2018 108/2018 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” (BP-02.6721.329.1447.2018.PKR z dn. 31.01.2018 r.) uchwała
230/2018 12-02-2018 107/2018 delegowania radnych uchwała
230/2018 12-02-2018 106/2018 delegowania radnych uchwała
226/2018 29-01-2018 105/2018 delegowania radnych uchwała
225/2018 22-01-2018 104/2018 opinii lokalizacji znaku drogowego „zakaz zatrzymywania” przy ul. Habina na wjeździe z ul. Podbipięty w Krakowie. uchwała
225/2018 22-01-2018 103/2018 opinii projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2018 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym. uchwała
222/2018 11-01-2018 102/2018 delegowania radnych uchwała
221/2018 08-01-2018 101/2018 delegowania radnych uchwała
220/2018 03-01-2018 100/2018 delegowania radnych uchwała
220/2018 03-01-2018 99/2018 delegowania radnych uchwała