UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LXX/2018 15-11-2018 LXX/610/18 opinii dotyczącej obwodów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny (EK-02.4421.45.2018 z dn. 14.11.2018 r.) uchwała
LXX/2018 15-11-2018 LXX/609/18 korekty Uchwały Nr LXV/562/18 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 05.07.2018 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXX/2018 15-11-2018 LXX/608/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-10.7123.861.2018.ES z dn. 30.10.2018 r.) uchwała
LXX/2018 15-11-2018 LXX/607/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kamionka w Krakowie (ML-10.7123.859.2018.ES z dn. 30.10.2018 r.) uchwała
LXX/2018 15-11-2018 LXX/606/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. 2 Pułku Lotniczego 46 w Krakowie (ML-10.7123.806.2018.ES z dn. 22.10.2018 r.) uchwała
LXX/2018 15-11-2018 LXX/605/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019. uchwała
LXX/2018 15-11-2018 LXX/604/18 korekty Uchwały Nr LXIX/593/18 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 16.10.2018 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXX/2018 15-11-2018 LXX/603/18

korekty Uchwały Nr LXVIII/586/18 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 20.09.2018 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019.

uchwała
LXX/2018 15-11-2018 LXX/602/18 opinii propozycji montażu znaku drogowego B-35 – „zakaz postoju” na ul. Sikorki w Krakowie. uchwała
LXX/2018 15-11-2018 LXX/601/18 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej zgodnie z mpzp „Lema Park Lotników Polskich” w rejonie ul. Lema w Krakowie”. uchwała
LXIX/2018 16-10-2018 LXIX/600/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018.  uchwała
LXIX/2018 16-10-2018 LXIX/599/18 opinii projektu budowy odcinka drogi publicznej klasy L na odcinku od ul. Centralnej do działki nr 9/11 obr. 54 Nowa Huta w Krakowie.   uchwała
LXIX/2018 16-10-2018 LXIX/598/18 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019. uchwała
LXIX/2018 16-10-2018 LXIX/597/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018.  uchwała
LXIX/2018 16-10-2018 LXIX/596/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018.  uchwała
LXIX/2018 16-10-2018 LXIX/595/18 korekty Uchwały Nr LXVIII/583/18 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 20.09.2018 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXIX/2018 16-10-2018 LXIX/594/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019.  uchwała
LXIX/2018 16-10-2018 LXIX/593/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018.  uchwała
LXIX/2018 16-10-2018 LXIX/592/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018.  uchwała
LXIX/2018 16-10-2018 LXIX/591/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa.  uchwała
LXIX/2018 16-10-2018 LXIX/590/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa. uchwała
LXVIII/2018 20-09-2018 LXVIII/589/18 opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i opadowej, w tym odcinkami poza budynkami i zbiornikami retencyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi w tym słaboprądowymi, oświetleniem terenu, a także budową zjazdu z drogi publicznej i wewnętrznego układu drogowego z naziemnymi miejscami postojowymi, chodnikami dla pieszych, murkami oporowymi, wiatami śmietnikowymi i placem zabaw na działkach nr: 46/10, 46/21, 46/23 oraz 267/67 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Bronisława Włodarczyka w Krakowie”. uchwała
LXVIII/2018 20-09-2018 LXVIII/588/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa. uchwała
LXVIII/2018 20-09-2018 LXVIII/587/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019. uchwała
LXVIII/2018 20-09-2018 LXVIII/586/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019.  uchwała
LXVIII/2018 20-09-2018 LXVIII/585/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019. uchwała
LXVIII/2018 20-09-2018 LXVIII/584/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXVIII/2018 20-09-2018 LXVIII/583/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXVIII/2018 20-09-2018 LXVIII/582/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXVIII/2018 20-09-2018 LXVIII/581/18 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku. uchwała
LXVII/2018 23-08-2018 LXVII/580/18 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ŁĄKI NOWOHUCKIE” (BP-03.6721.321.108.2018.JPA z dn. 13.07.2018 r.) uchwała
LXVII/2018 23-08-2018 LXVII/579/18 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MOGIŁA II” (BP-03.6721.324.237.2018.TWO z dn. 12.07.2018 r.) uchwała
LXVII/2018 23-08-2018 LXVII/578/18 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 168/29, 168/50, 118/122, 118/54, 157/100, 157/101 obr. 7 Nowa Huta, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 168/29, 168/46, 168/47, 168/48, 168/49, 168/50, 118/120, 118/121, 157/361, 157/362, 118/119, 157/100, 269/4 obr. 7 Nowa Huta przy ulicy Hynka w Krakowie”. (AU-02-3.6730.2.1230.2018.ŁOK z dn. 30.07.2018 r.)  uchwała
LXVII/2018 23-08-2018 LXVII/577/18 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym na działkach nr 168/29, 168/50, 118/122, 118/54, 157/100, 157/101 obr. 7 Nowa Huta, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 168/29, 168/46, 168/47, 168/48, 168/49, 168/50, 118/120, 118/121, 157/361, 157/362, 118/119, 157/100, 269/4 obr. 7 Nowa Huta przy ulicy Hynka w Krakowie”. (AU-02-3.6730.2.1533.2018.ŁOK z dn. 30.07.2018 r.) uchwała
LXVII/2018 23-08-2018 LXVII/576/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXVII/2018 23-08-2018 LXVII/575/18 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018. (Uchwała Nr XXXIX/292/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 18.01.2017 r. oraz Uchwała Nr LI/402/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 14.09.2017 r.)  uchwała
LXVII/2018 23-08-2018 LXVII/574/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXVII/2018 23-08-2018 LXVII/573/18 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018. (paragraf 2 Uchwały Nr XXXII/247/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 21.09.2016 r. oraz Uchwała Nr XXXIX/292/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 18.01.2017 r.) uchwała
LXVII/2018 23-08-2018 LXVII/572/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXVII/2018 23-08-2018 LXVII/571/18 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 96/2 obręb 54 j. ew. Nowa Huta przy ul. Sołtysowskiej (GS-01.6840.4.17.2018.JP z dn. 23.07.2018 r.) uchwała
LXVII/2018 23-08-2018 LXVII/570/18 korekty Uchwały Nr LXIV/542/18 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 14.06.2018 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
LXVI/2018 18-07-2018 LXVI/569/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 uchwała
LXVI/2018 18-07-2018 LXVI/568/18

opinii dla projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XIV Czyżyny. (BR-04.0120.31.2018 z dn. 09.07.2018 r.)

uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/567/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/566/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-10.7123.472.2018.ES z dn. 22.06.2018 r.) uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/565/18 uchylenia Uchwały Nr LXII/517/18 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 09.04.2018 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019 uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/564/18 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2019. (paragraf 3 Uchwały Nr XXXII/247/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 21.09.2016 r. oraz Uchwała Nr LI/403/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 14.09.2017 r.) uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/563/18 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadnia inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018. (Uchwała Nr XXX/224/16 z dn. 20.07.2016 r oraz XXXIX/291/17 z dn. 18.01.2017 r.) uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/562/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/561/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/560/18 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny- rejon ulicy Śliwkowej” (BP-02.6721.344.57.2018.JKO z dn. 11.06.2018 r.) uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/559/18

opinii projektu dla zadania pn. „Przebudowa ul. Ciepłowniczej w granicy istniejącego pasa drogowego w zakresie budowy chodnika wraz
z wyznaczeniem przejścia dla pieszych”

uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/558/18

wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XIV Czyżyny do składu Krakowskiej Rady Programowej ds. obchodów jubileuszu 70.lecia Nowej Huty.

(KD-03.403.48.2018 z dn. 11.06.2018 r.)

uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/557/18 opinii projektu programu zazielenienia Miasta Krakowa poprzez wykorzystanie ścian oraz dachów budynków uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/556/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/555/18 korekty Uchwały Nr LXI/507/18 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 21.03.2018 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019 uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/554/18 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 r.  uchwała  załącznik
LXV/2018 05-07-2018 LXV/553/18 opinii dotyczącej ustanowienia na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie prawa użytkowania części nieruchomości położonej w Krakowie u zbiegu ul. Na Załęczu i ul. Siwka stanowiącej działkę nr 12/119 obr. 55 j. ew. Nowa Huta (GS-02.AK.72221-4-76/02 z dn. 21.06.2018 r.) uchwała
LXV/2018 05-07-2018 LXV/552/18 opinii projektu dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Generała Leopolda Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego” uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/551/18 opinii projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r. (BR-04.0120.18.2018 z dn. 05.06.2018 r.) uchwała  załącznik
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/550/18 ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/549/18 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic (BR-04.0120.16.2018 z dn. 29.05.2018 r.) uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/548/18 opinii wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku dla ul. Włodarczyka w Krakowie w rejonie stacji benzynowej uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/547/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. 2 Pułku Lotniczego 45 w Krakowie (ML-02.7123.383.2018.ES z dn. 28.05.2018 r.) uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/546/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/545/18 korekty Uchwały Nr LXIII/533/18 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 17.05.2018 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/544/18 przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na III kwartał 2018 roku uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/543/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/542/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/541/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/540/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/539/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/538/18 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018. (uchwała Nr LII/411/17 Rady dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 20.09.2017 r.) uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/537/18 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019. (Uchwała Nr XLV/342/17 z dn. 24.05.2018 r., Uchwała Nr XLVI/363/17 z dn. 27.06.2017 r. oraz Uchwała Nr LXIII/531/18 z dn. 17.05.2018 r.) uchwała
LXIV/2018 14-06-2018 LXIV/536/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/535/18 objęcia honorowym patronatem jubileuszowych obchodów 45-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Krakowiak” uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/534/18 opinii propozycji montażu progów zwalniających w ul. Cuplowej w Krakowie uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/533/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/532/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/531/18 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019. (Uchwała Nr XLV/342/17 z dn. 24.05.2018 r. oraz Uchwała Nr XLVI/363/17 z dn. 27.06.2017 r.)  uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/530/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/529/18

opinii projektu dla inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego pasa drogowego na budowie miejsc postojowych oraz chodnika przy
ul. Ciepłowniczej w Krakowie, na działce nr 12/205, obręb nr55 Nowa Huta”

uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/528/18 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019 r. uchwała  załącznik
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/527/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/526/18 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny za 2017 r.  uchwała  załącznik1  załącznik2  załącznik3
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/525/18 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/524/18 opinii dla umieszczenia na tabliczkach adresowych nazwy dzielnicy. (KD-03.403.11.29.2018 z dn. 24.04.2018 r.) uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/523/18 opinii projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (BP-01.6721.500.9.2018.PMO z dn. 20.04.2018 r.) uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/522/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/521/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. 2 Pułku Lotniczego 45 w Krakowie (ML-02.7123.229.2018.ES z dn. 17.04.2018 r.) uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/520/18 nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na odcinku od ul. Włodarczyka do parkingu w os. Dywizjonu 303 nr 1 imienia Józefa Sido. uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/519/18 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”(BP-02.6721.329.1487.2018.PKR z dn. 09.04.2018 r.) uchwała
LXIII/2018 17-05-2018 LXIII/518/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/517/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019 uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/516/18 opinii projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (SA-06.7340.8.36.2018 z dn. 27.03.2018 r. uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/515/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/514/18 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018 (Uchwała Nr XLVII/374/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 12.07.2017 r.) uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/513/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/512/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/511/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/510/18 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY – OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO” (BP-03.6721.331.90.2018.JPA z dn. 12.03.2018 r.) uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/509/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.106.2018.ES z dn. 27.02.2018 r.) uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/508/18

przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na II kwartał 2018 roku

uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/507/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019 uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/506/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/505/18 zgłoszenia kandydatów do nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2017 r. (OC-01.0008.01.01.2018 z dn. 27.02.2018 r.) uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/504/18 wniosku o przyznanie tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2017 uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/503/18 przyznania medalu pamiątkowego XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/502/18 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY – REJON ULICY GALICYJSKIEJ” (BP-02.6721.293.131.2017.APU z dn. 26.02.2018 r.) uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/501/18 opinii dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II” (BP-03.6721.324.148.2018.TWO z dn. 26.02.2018 r.) uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/500/18

opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi rowerowej, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej na działkach nr 199/17, 198/1, 198/2, 198/3, 198/14, 199/4, 264/3 obr. 1 Nowa Huta, 28/54, 28/143, 28/214, 52/40, 52/67, 266/10, 269/2, 270/4, 279/1, 280/1, 281/7, 282/1, 292/1, 305/1, 311/8 obr. 2 Nowa Huta, 79/3 obr. 5 Nowa Huta, 352, 353, 354, 355, 34/1, 38/1, 40/1, 42/1, 38/2, 40/2, 42/2 obr. 7 Nowa Huta, 295, 306, 307, 308, 309 obr. 8 Nowa Huta przy ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej w Krakowie” (AU-02-1.6733.55.2018.JPL z dn. 28.02.2018 r.)

uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/499/18 objęcia honorowym patronatem XXXIII oraz XXXIV Międzynarodową Wystawę Kotów w Krakowie uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/498/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. 2 Pułku Lotniczego 46 w Krakowie (ML-02.7123.109.2018.ES z dn. 19.02.2018 r.) uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/497/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LXI/018 21-03-2018 LXI/496/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/495/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/494/18 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2018 roku uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/493/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/492/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/491/18 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY – REJON ULICY ŚLIWKOWEJ” (BP-02.6721.344.34.2018.ABU z dn. 01.02.2018 r.) uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/490/18 przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług” (BP-03.6721.346.18.2018.JKJ z dn. 30.01.2018 r.) uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/489/18 objęcia honorowym patronatem „Akcji Zima 2018” uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/488/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. 2 Pułku Lotniczego 45 w Krakowie (ML-02.7123.999.2017.ES z dn. 03.01.2018 r.) uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/487/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/486/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/485/18 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 157/92 obr. 7 Nowa Huta wraz z budową i przebudową drogi na działkach nr 157/90, 157/123, 299/11, 299/14, 299/42, 299/44, 162/1 obr. 7 Nowa Huta przy ulicy Kłosowskiego w Krakowie” uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/484/18 zmiany uchwały Nr XLVII/364/17 z dn. 12.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/483/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/482/18 inicjatywy pn. „Czyżyny czytają dzieciom” uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/481/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/480/18

opinii dla projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XIV Czyżyny (BR-04.0350.8.5.2017 z dn. 20.12.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/479/18 objęcia honorowym patronatem pokazu taneczno-teatralnego uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/478/18

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Promocji i Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn” Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/477/18

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/746/18

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sołtysowskiej 10c w Krakowie (ML-02.7123.889.2017.ES z dn. 12.12.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/475/18

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki 15 w Krakowie (ML-02.7123.886.2017.ES z dn. 05.12.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/474/18

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki 15 w Krakowie (ML-02.7123.880.2017.ES z dn. 28.11.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/473/18

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/472/18

określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/471/18

przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na I kwartał 2018 roku

uchwała