Dokument archiwalny

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Ochotnicza Straż Pożarna Wolica

 

Uprzejmie informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna Wolica ogłasza przetarg na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wolica. Zapraszamy do złożenia oferty.Szczegółowe informacje na temat przetargu (w szczególności specyfikacja istotnych warunków zamówienia) są dostępne poniżej. Termin składania ofert (wyłącznie w formie pisemnej) upływa 20 października o godz. 12:00.

 

 

 

 

 

Pytania oraz wyjaśnienia