Dokument archiwalny

 

Informacja o realizacji Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze w roku 2017

 

W dniu 15 lutego 2017 r. został ogłoszony kolejny nabór wniosków o najem pracowni twórczej. Zobacz: ogłoszenie. Komisja ds. Pracowni Twórczych na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2017 r. r wytypowała do najmu lokali 8 osób (w tym współnajem) - Zobacz: Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 19 czerwca 2017 r. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można było składać w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 19 czerwca br. stanowi zarządzenie Nr 1992/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z 10 czerwca 2017 r. r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.