Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów miejskich Krakowski Rower Miejski (koncesja na usługi)

 

Umowa na koncesję została zawarta 14 lipca 2016r między Gminą Miejską Kraków-Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, a Konsorcjum firm BikeU Sp. z o.o. i Provent Services Sp. z o.o. (lider BikeU Sp. z o.o. Warsaw Financial Center.

 

Przedmiotem koncesji jest usługa wdrożenia i uruchomienia wypożyczalni rowerów pn. Krakowski Rower Miejski na terenie Gminy Miejskiej Kraków. System KRM zakłada funkcjonowanie co najmniej 150 stacji oraz 1500 rowerów (rozwijanej zgodnie z harmonogramem), a także zarządzania i utrzymywania systemu KRM.

W ramach umowy występują następujące modele rowerów: rower miejski (odpłatny) i rower sponsorski oraz rower aglomeracyjny (stacje na terenie gmin ościennych). Rower publiczny funkcjonujący w systemie KRM w Krakowie nosi nazwę Wavelo.

 

Niektóre cele działania miejskiego roweru są zbieżne z funkcjonowaniem tramwaju KST- wymiar ekologiczny, nowoczesność i funkcjonalność rozwiązania oraz systematycznie poprawiający się stan- w tym przypadku- infrastruktury rowerowej (powiększająca się siatka ścieżek rowerowych). Rower publiczny staje się także istotnym składnikiem polityki transportowej w ramach programu Mobilny Kraków, zakładającej ograniczenie ruchu samochodowego w ścisłym centrum. Stacje rowerowe funkcjonują na terenie całego miasta, w tym węzłowych przystankach komunikacyjnych (np. Rondo Mogilskie), skąd możliwa jest przesiadka z autobusu lub tramwaju na rower. Kolorystyka roweru publicznego nawiązuje do zapisów Księgi Identyfikacji Wizualnej Pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie tj. występuje w kolorze niebieskim.

 

Na system KRM składają się stacje do obsługi roweru miejskiego, złożone z następujących elementów: specjalnego stojaka pasywnego oraz małego oraz dużego panelu informacyjnego.

 

Rowery obsługiwane będą są polskiego operatora bezobsługowych stacji rowerowych. Koszty działania systemu pokrywają opłaty użytkowników, umowy sponsorskie i środki własne operatora. Koncesjodawca wprowadza odpłatność za korzystanie z systemu KRM wg określonego systemu kwot.

 

Wszelkie ryzyka związane z funkcjonowaniem KRM ponosi Koncesjonariusz, w tym koszt ubezpieczenia. Koncesjonariusz nie ponosi opłat związanych z zajęciem pasa drogowego (poza stacją sponsorską), ponadto ponosi należności publiczno-prawne. Wynagrodzenie Koncesjonariusza stanowić będą opłaty użytkowników, pobieranie pożytków z umów z reklamodawcami oraz płatność Koncesjodawcy (na podstawie obliczenia iloczynu liczby rowero-miesięcy). Ponadto Koncesjonariusz zapłaci  koncesjodawcy opłatę na podstawie na podstawie ustaleń: 1% z przychodów z wypożyczeń oraz 100% z przychodów z pozostałych pożytków.

 

Stacja KRM składa się z następujących elementów: przestrzeń wyposażona w elementy systemu KRM stojaki, panel informacyjny dla użytkowników, stacja sponsorska KRM.

 

System działa cały rok, System winieni funkcjonować 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. W okresie zimowym ilość rowerów nie może być większa niż 1/3 reszty roku.

Dopuszczalne jest zamieszczanie reklam na rowerach zgodnie z przepisami, bez reklam dotyczących alkoholu, tytoniu, treści uważanych za obraźliwe, bez treści politycznych.