OSIEDLE PODWAWELSKIE – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 31 marca 2017 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 5 maja 2017 r.
  3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1021/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2018 r.
  4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 24 kwietnia 2018 r.


powrótPowrót do strony głównej planu