BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

 

1.Informacja o przetargu

 

[ 2017.02.10 ] Zakup i systematyczna dostawa artykułów gospodarczych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

 

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

 

3. Termin składania ofert :

17.02.2017 ROKU DO GODZ 9:00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

17.02.2017 ROKU GODZ 9:00

 

 

 

[ 2017.02.10 ] Załącznik 01 - Zapytanie Ofertowe

[ 2017.02.10 ] Załącznik 02 – Formularz Cenowy

[ 2017.02.10 ] Załącznik 03- Formularz Oferty

[ 2017.02.10 ] Załącznik 04- Wzór Umowy

 

[ 2017.02.20 ] Zawiadomienie o wyborze oferty