BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

 [ 2017.01.24 ] Zakup i systematyczna dostawa środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 31.01.2017 do godz. 9:00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 31.01.2017 godz. 9:00

 

 

[ 2017.01.24 ] Załącznik 01 - Formularz cenowy

[ 2017.01.24 ] Załącznik 02 - Formularz ofertowy

[ 2017.01.24 ] Załącznik 03 - Wzór umowy

[ 2017.01.24 ] Załącznik 04 - Zapytanie ofertowe

 

[2017.02.02] Zawiadomienie o wyborze oferty