BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

[ 2016.12.21 ] Świadczenie usługi Pogotowia Dźwigowego i serwisu oraz usługi polegającej na okresowej konserwacji urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 28.12.2016r do godz. 11.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

 Dnia 28.12. 2016r godz. 11.00

 

 

 

[ 2016.12.21 ] Formularz cenowy

[ 2016.12.21 ] Formularz ofertowy

[ 2016.12.21 ] Wzór umowy

[ 2016.12.21 ] Zapytanie ofertowe

 

[ 2016.12.29 ] Zawiadomienie o wyborze oferty